Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Podpisanie umowy nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości

 

Miło jest nam poinformować, że dnia 3.06.2024 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie pomiędzy Przedstawicielami Województwa Warmińsko – Mazurskiego:  Panią Katarzyną SOBIECH, Wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Panem Tadeuszem HENNIGIEM, Zastępcą Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie a Przedstawicielką Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, Panią Magdaleną Marią GÓRNIAK, została zawarta umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości niezabudowanych.

Nieruchomości położone są w Węgorzewie przy ul. Ofiar Katynia i Zesłańców Sybiru, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 454/1, 451/10 i 451/11, obręb 1 m. Węgorzewo, o łącznej powierzchni 0,9044 ha.

Nieruchomości zostały nieodpłatnie przeniesione na rzecz Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie z przeznaczeniem na potrzeby realizacji zadań statutowych - rozbudowę infrastruktury muzealnej. Planowana jest budowa nowego, wielofunkcyjnego obiektu z przeznaczeniem m.in. na magazyn zbiorów muzealnych, pracownie konserwatorskie, pracownie fotograficzne, archiwum zakładowe wraz z zakupem pierwszego wyposażenia.