Zajęcia ceramiczne z dziećmi.
Nauka toczenia na kole garncarskim.
Wyroby pracowni ceramicznej
Wyrób na zamówienie pamiątek okolicznościowych.

Pracownia ceramiki


Pracownia czynna w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00.
W pozostałe dni (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych) zajęcia odbywają się tylko po uprzedniej rezerwacji terminu.


Pracownia ceramiki działająca przy Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie oferuje:

1. Zajęcia ceramiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w tym niepełnosprawnych:

  • indywidualnie (do 5 osób),
  • grupowo (powyżej 5 osób).

Przyjmujemy jednorazowo do 40 osób. Zajęcia trwają ok. 1 godz. lub jeżeli zachodzi potrzeba dłużej. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w terenie za odpowiednią dopłatą za dojazd.

 

2. Prowadzimy kursy ceramiczne:

Koszt kursu: wg cennika na 2024 r.

 

3. Wykonujemy pamiątki okolicznościowe według projektu klienta oraz naczynia użytkowe na zamówienie.

 

4. Wyjeżdżamy na pokazy garncarskie - toczenia na kole garncarskim i lepienia ręcznego. 

 

5. Rezerwacja terminów zajęć oraz wszelkie szczegółowe pytania prosimy kierować pod nr tel. 87 427 3242 lub e-mail: mkl.oswiata@gmail.com .

 

6. Przykładowe wyroby:

Przykładowe wyroby pracowni ceramiki


Muzeum zastrzega sobie prawo do wykorzystania w celach promocyjnych zdjęć dokumentujących przebieg spotkań warsztatowych.