Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Polityka ochrony dzieci w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie


Muzeum, jako miejsce, w którym dzieci zapoznają się z kulturą i spędzają wolny czas, uznaje swoją istotną rolę w promowaniu i przestrzeganiu praw dzieci. Muzeum przyjmuje na siebie odpowiedzialność za promowanie odpowiednich postaw wobec dzieci i szerzenia edukacji w zakresie dzieciństwa wolnego bez przemocy.