Zadanie "Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie”

Celem realizacji zadania jest stworzenie optymalnych warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez zakup niezbędnego wyposażenia:

  • komputerowego – laptop, komputer wraz z oprogramowaniem i akcesoriami, drukarka, specjalistycznego oprogramowania graficznego;
  • specjalistycznych mebli do działów merytorycznych i biblioteki;
  • myjki ultradźwiękowej do konserwacji monet;
  • wyposażenia usprawniającego obsługę biurowo-administracyjną: komputery z oprogramowaniem, meble biurowe.

Wykonanie tego zadania stworzy przyjazną i nowoczesną przestrzeń do pracy muzealników a także przyczyni się do zwiększenia efektywności działania oraz funkcjonowania Muzeum.

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
w wysokości 75 000,00 zł

 

Współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w wysokości 21 587,00 zł

 

Wkład własny Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie
w wysokości 3 413,00 zł