Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Muzeum dostępne!!!

Muzeum dostosowało warunki zwiedzania i korzystania ze zbiorów zwiedzającym, w tym dla osób z niepełnosprawnością ruchową i słuchową: rampy podjazdowe, rampy progowe, pętla indukcyjna, wzmacniacz głosu i m-przewodnik w językach: polskim, angielskim i niemieckim.

Serdecznie zapraszamy!!!