Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Publikacja "Tradycyjne rybołówstwo na Mazurach"

Jednym z owoców projektu "Zaobrączkować szczupaka - niemożliwe?" jest książka Stanisława Ciosa, Tradycyjne rybołówstwo na Mazurach. Przeszłość - teraźniejszość - perspektywy. Publikacja zwiera także: Jerzy Łapo, Rybołówstwo w pradziejach i wczesnym średniowieczu, oraz Ewa Błaszko, Informacje o rybakach udzielających wywiadów. Opracowanie graficzne: Janusz Pilecki.

Książka w formacie 16 x 23 cm liczy 144 strony i zawiera czarno-białe i kolorowe ilustracje. Cena 80 zł - do kupienia w godzinach otwarcia Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, sprzedaż wysyłkowa po 6 stycznia 2023 r.

Projekt „Zaobrączkować szczupaka – niemożliwe?” dofinansowano z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w ramach celu: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Projekt dofinansowano w ramach konkursów ogłaszanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

jmł/MKL


Publikacja "Tradycyjne rybołówstwo na Mazurach", 2022