Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Informacja o realizacji zadania: „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie”

 

W ramach realizacji zadania pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie” zakupiono niezbędne wyposażenie komputerowe, meble specjalistyczne i biurowe oraz myjkę ultradźwiękową do konserwacji monet.
Wykonanie tego zadania stworzyło przyjazną i nowoczesną przestrzeń do pracy muzealników a także przyczyniło się do zwiększenia efektywności działania oraz funkcjonowania Muzeum.

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknieWIĘCEJ...

 

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
w wysokości 75 000,00 zł

 

Współfinansowane ze środków
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w wysokości 21 587,00 zł

 Wkład własny Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie
w wysokości 3 413,00 zł

 

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknieWIĘCEJ...