Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Szkolenie z zakresu garncarstwa tradycyjnego

18.03 - 21.10.2019 r.

18 marca rozpoczęło się szkolenie z zakresu tradycyjnego garncarstwa pt.  "Adam Kuźma - krzewiciel garncarstwa".

Uczestnicy pod okiem mistrza – uznanego twórcy ludowego - Adama Kuźmy, będą zdobywać wiedzę i umiejętności do samodzielnego wykonywania rzemiosła jakim jest garncarstwo. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się tradycją garncarstwa. Poznają klasyfikację glin, sposób ich przerabiania i przechowywania. Zapoznają się z techniką toczenia na kołach kopanych i szybkoobrotowych. Poznają techniki przygotowania mas ceramicznych oraz narzędzia do modelowania i pracy na kole garncarskim. Nauczą się toczyć tradycyjne naczynia wg wzorów Pana Iwaszkiewicza przywiezionych z Wileńszczyzny. Poznają stosowane na Wileńszczyźnie tradycyjne zdobienia na naczyniach przed wypałem. Zapoznają się z rodzajami szkliw i ich zastosowaniem. Poznają rodzaje pieców do wypalania. Zapoznają się z procesem wypału w piecu elektrycznym i piecu opalanym drewnem. Poznają zasady załadunku naczyń do pieca na pierwszy wypał tzw. biskwit oraz przedmiotów szkliwionych.

 

 


Szkolenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z  Funduszu Promocji Kultury

2019-03-18
2019-04-08
2019-04-16
2019-05-13
2019-05-20