Archiwum

            Archiwum jako komórka organizacyjna w strukturze Muzeum Kultury Ludowej powołane zostało do istnienia w 2005 roku i pozostaje pod nadzorem Archiwum Państwowego w Suwałkach. Gromadzi różnorodną dokumentację, która narasta w toku codziennej działalności Muzeum począwszy od powstania placówki w 1991 roku, a w przypadku imprez folklorystycznych, które zostały zapoczątkowane jeszcze w dawnym Powiatowym Domu Kultury – od ich pierwszych edycji w latach siedemdziesiątych XX wieku.

            Na zasób Archiwum składają się następujące kategorie dokumentacji zbiorów i działalności Muzeum:

a) papierowa:

·         dokumentacja aktowa od 1971 r.

·         bogaty zbiór plakatów do imprez własnych, katalogi wystaw

·         wycinki prasowe dotyczące starań o utworzenie Muzeum (od początku lat osiemdziesiątych XX w.) a później jego działalności aż do chwili obecnej

b) fotograficzna:

·         negatywy kolorowe z lat 1992 – 2003 (585 filmów w rolkach - ponad 14 tys. klatek)

·         odbitki czarno-białe i kolorowe z lat 1970 – 2004 (12 114 sztuk)

c) filmowa:

·         filmy szpulowe w kasetach metalowych (13 sztuk)

·         filmy na kasetach video z lat 1984 – 2008 (650 kaset)

d) cyfrowa (od 2001 r.)

e) dokumenty przestrzenne – pamiątki z poszczególnych zdarzeń, organizowanych przez Muzeum:

    metalowe znaczki, pamiątki ceramiczne, drewniane lub wykonane z tkaniny.

 

            Jest to dokumentacja imprez folklorystycznych, działalności wystawienniczej, oświatowej i edukacyjnej (jak konferencje, kursy, warsztaty, plenery, lekcje muzealne), badawczej, sprawozdania i publikacje własne MKL. Szczególnie cenne jest archiwum etnograficzne: materiały dotyczące twórców ludowych, solistów (śpiewaków i muzykantów) i zespołów folklorystycznych (grup tanecznych, śpiewaczych, kapel, teatrów obrzędowych) – głównie z terenu gmin dawnego województwa suwalskiego a obecnie warmińsko-mazurskiego.