Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

448. Urodziny Miasta - Węgoborscy fachowcy

Lokalizacja:
Data (Rozpoczęcia):
01.04.2019
Czas:

 448. Urodziny Miasta - Węgoborscy fachowcy.
O rzemieślnikach i kupcach w dawnym Węgorzewie

Cykl lekcji muzealnych oraz spotkanie otwarte poświęcone dawnym rzemieślnikom i kupcom prowadzącym swoje zakłady i sklepy w dawnym Angerburgu/Węgoborku = dzisiejszym Węgorzewie.

1-5 kwietnia 2019 r. Spotkania prowadzi dr Jerzy Łapo. Udział nieodpłatny.

 


Zgoda na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie jako organizator wydarzenia informuje, iż wzięcie udziału w wydarzeniu w jakiejkolwiek formie (m. in. uczestnictwo w wystawie) i w jakimkolwiek miejscu (każde miejsce, w którym odbywa się jakakolwiek impreza związana z Muzeum Kultury Ludowej lub jej towarzysząca) oznacza jednoznaczne i dobrowolne wyrażenie zgody, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku danej osoby jako uczestnika wymienionej na wstępie imprezy, w szczególności w postaci publikacji zdjęć danej osoby w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknieInformacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

448. urodziny miasta