Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Listy Helwinga

Lokalizacja:
Data (Rozpoczęcia):
31.05.2022
Czas:
12.00

Dyrektor Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie
Magdalena Górniak
zaprasza na wystawę historyczną
pt.   Listy Helwinga
XVIII-wieczna korespondencja wybitnego węgorzewianina
Jerzego Andrzeja Helwinga
ze światowej sławy szwajcarskim przyrodnikiem
Johannem Jacobem Scheuchzerem

Honorowy patronat Burmistrza Węgorzewa Krzysztofa Kołaszewskiego


      Wystawa prezentuje przechowywane w Bibliotece Centralnej w Zurychu XVIII-wieczne listy odnalezione i opracowane przez dr. hab. inż. Piotra Krzywca, prof. Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, dr Aleksandrę Arndt z Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dr. hab. Piotra Szreka z Państwowego Instytutu Geologicznego–Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Na wystawie zostaną zaprezentowane również osiągnięcia Helwinga w zakresie paleontologii i geologii w oparciu o jego dwuczęściową Litografię Węgorzewską (1717, 1720).
Kurator wystawy: Krystyna Jarosz

Opracowanie graficzne: Cezary Bodnar


 
Wystawa realizowana ze środków budżetu  Gminy Węgorzewo w ramach projektu edukacyjnego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Węgorzewie pt. Jerzy Andrzej Helwing.

Patroni wystawy:
Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk,
Komisja Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności,
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy,
 Polskie Towarzystwo Geologiczne.

 

Otwarcie wystawy: 31 V 2022 o godz. 12.00
Wystawa czynna: 31 V 2022  – 31 XII 2023

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknie

Listy Helwinga