Wsparcie dla Muzeum

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie istnieje od 1991 roku. Od 2006 roku Muzeum jest instytucją kultury Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Od 2012 roku znajduje się w Państwowym Rejestrze Muzeów. Od 1999 roku przy Muzeum działa Ośrodek Szkoleniowy Rzemiosł Tradycyjnych i Artystycznych.

Historia węgorzewskich zbiorów muzealnych sięga lat sześćdziesiątych XX wieku. Działalność Muzeum skoncentrowana jest wokół kultury ludowej, materialnej i niematerialnej oraz historii wszystkich grup etnicznych oraz narodowościowych zamieszkujących współcześnie i w przeszłości Polskę północno-wschodnią. Łącznie zbiory Muzeum: etnograficzne, historyczne, archeologiczne i biblioteczne liczą ponad 20.000 obiektów.

Jako samorządowa instytucja kultury, cieszymy się dużym uznaniem w kraju i zagranicą. Jesteśmy organizatorem m.in. przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych o zasięgu regionalnym, i międzynarodowym tj.: „Święto Wiosny”; Noc Muzeów; „Regionalny Festiwal Kultury Łowieckiej”. Dzień z kulinariami regionalnymi; Międzynarodowy Jarmark Folkloru; Doroczne Spotkanie Twórców, Muzykantów, Śpiewaków oraz ich Przyjaciół. Wydarzenia te zaliczane są do największych i najatrakcyjniejszych produktów turystycznych na Warmii i Mazurach. Świadczą o tym zdobyte tytuły i certyfikaty przyznane przez Polską Organizację Turystyczną oraz Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Z naszej oferty rocznie korzysta około 50.000 osób.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którym bliska sercu jest troska o rozwój Muzeum w wybranym obszarze: wystawy, przedsięwzięcia kulturalne, działalność badawcza, edukacyjna, publikacje, zbiory, konserwacja zabytków oraz upowszechnianie tradycji i historii regionu.

Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi wariantami wsparcia i wybrania najodpowiedniejszego z nich: