Wolontariat

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy lubią pomagać innym, chcą się rozwijać, spotykać ciekawych ludzi oraz zdobyć doświadczenie w instytucji kultury. Wolontariuszem może zostać każdy – uczniowie (od 14 roku życia), studenci, osoby pracujące i seniorzy.

Wolontariusze pomagają nam w różnych obszarach działalności Muzeum, m.in.:

  • organizacja i obsługa przedsięwzięć – imprezy folklorystyczne, spotkania, wykłady, prelekcje,
  • edukacja – lekcje muzealne, warsztaty, zajęcia rękodzielnicze i plastyczne,
  • obsługa turystów – opiekun ekspozycji w formie przewodnictwa po wystawach stałych i czasowych, udzielanie informacji, ankietowanie turystów,
  • prace porządkowe i naprawcze – pielęgnowanie ogródka, koszenie trawy, karmienie kóz i owiec, naprawa wyposażenia technicznego.


Po zakończonym wolontariacie oferujemy zaświadczenie o współpracy, list referencyjny (dla najaktywniejszych wolontariuszy), bezpłatny wstęp na wystawę stałą i czasową (dla stałych wolontariuszy) oraz możliwość uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych przez Muzeum.

Jeśli chcesz zostać wolontariuszem Muzeum skontaktuj się z nami:
Dział Oświatowy
tel./fax: 87 427 52 78, 87 427 32 42
e-mail: mkl.oswiata@gmail.com