Pomoc rzeczowa

Zapraszamy osoby prywatne, firmy i instytucje do wsparcia Muzeum w postaci nieodpłatnego świadczenia usług oraz pomocy rzeczowej w formie wynikającej z profilu działalności firm np. doradztwo, występy artystyczne podczas wernisaży wystaw, catering, wyposażenie, sprzęt, pożywienie dla inwentarza żywego itp.

Jeśli chcesz udzielić Muzeum pomocy rzeczowej skontaktuj się z nami:
Dział Finansowo-Księgowy
tel./fax: 87 427 52 78, 87 427 32 42
e-mail: mkl.ksiegowosc@wp.pl