Partnerstwo i sponsoring

Partnerstwo i sponsoring to relacja pomiędzy podmiotami reprezentującymi kulturę
i biznes, w celu realizacji  przedsięwzięcia kulturalnego. Jeśli chcą Państwo budować markę swojej firmy jako przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie oraz zaangażowanego w tworzenie kultury, zapraszamy do współpracy w ramach organizowanych przez nas przedsięwzięć.

Korzyści jakie osiąga firma dzięki zaangażowaniu się w projekty sponsoringowe
z zakresu dziedzictwa i tradycji regionu jest wiele:

 • budowanie silnej marki firmy,
 • wzmocnienie wizerunku i prestiżu,
 • zyskanie przychylności społeczeństwa,
 • możliwość komunikacji z otoczeniem,
 • podniesienie wiarygodności wśród inwestorów i partnerów biznesowych,
 • wzrost sprzedaży,
 • wzrost popularności.


W zamian za udzielone wsparcie Muzeum Kultury Ludowej oferuje Państwu m.in. następujące korzyści:

Wizerunkowe

 • status Partnera/Sponsora/Mecenasa Muzeum uprawniający do reklamy firmy w uzgodnionej formie: umieszczenie logo firmy na zaproszeniach i publikacjach towarzyszących wydarzeniu, reklama (plansza, baner, roll-up) na czas trwania wydarzenia,
 • logo na stronie internetowej Muzeum w zakładce Darczyńców wraz z linkiem do strony internetowej firmy,
 • prezentacja Partnera/Sponsora/Mecenasa podczas wydarzenia,
 • informowanie mediów o fakcie sponsorowania przez firmę wystawy lub wydarzenia kulturalnego Muzeum.


Promocyjne

 • udostępnianie publiczności materiałów promocyjnych firmy (ulotki, oferty, katalogi itp.) przekazanych przez Partnera/Sponsora/Mecenasa,
 • możliwość przygotowania przez Sponsora stoiska promującego działalność firmy,
 • reklama w wydawnictwach popularno-naukowych Muzeum (np. Studia Angerburgica),
 • reklama planszowa firmy we wnętrzach budynku Muzeum.


Kulturalne

 • zwiedzanie Muzeum przez pracowników i gości firmy z przewodnikiem,
 • bilety promocyjne dla dzieci pracowników firmy na zajęcia rękodzielnicze w pracowniach ceramiki, tkactwa lub kwiatów artystycznych i plastyki obrzędowej w uzgodnionej wcześniej liczbie,
 • ognisko integracyjne dla dzieci na terenie Parku Etnograficznego nad Węgorapą,
 • wykonanie pamiątek z logo firmy w uzgodnionej wcześniej liczbie.


Jesteśmy przekonani, że wspieranie przedsięwzięć kulturalnych to niewykorzystany potencjał, a współpraca z Muzeum Kultury Ludowej przekona Państwa, że warto zaangażować się w rozwój kultury w regionie. Liczymy, że nasza prośba spotka się z akceptacją i będziemy mieli okazję wspólnie zrealizować nasze przedsięwzięcia z Państwa udziałem.  

Warunki i formy współpracy uzgadniane są indywidualnie dla każdego przedsięwzięcia.
Zapraszamy do zapoznania się z przykładową ofertą pakietu sponsorskiego.

Jeśli chcesz zostać naszym partnerem lub sponsorem skontaktuj się z nami:
Dział Oświatowy
tel./fax: 87 427 52 78, 87 427 32 42
e-mail: mkl.oswiata@gmail.com