Darowizna

Wszystkie darowizny są przeznaczane wyłącznie na statutową działalność Muzeum. W przypadku darowizn o wartości powyżej 1.000 zł, Darczyńca może wskazać cel, który ma być sfinansowany za pomocą tej darowizny. Cel jest każdorazowo dokładnie opisany w umowie darowizny.

Darowizna może być przekazana w szczególności na cele statutowe Muzeum:

 • wystawy stałe i czasowe,
 • działalność edukacyjną,
 • działalność kulturalną,
 • działalność naukową,
 • konserwację muzealiów,
 • promocję Muzeum,
 • wydawnictwa,
 • infrastrukturę Muzeum,
 • zakup obiektów muzealnych,
 • i inne działania statutowe Muzeum.


Przedmiotem darowizny mogą być:

 • kwoty pieniężne,
 • nieruchomości,
 • spadki i zapisy,
 • inne przedmioty majątkowe,
 • usługi profesjonalne (np. doradztwo prawne, obsługa medialna, konsulting).

Jeśli chcesz przekazać Muzeum darowiznę skontaktuj się z nami:
Dział Finansowo-Księgowy
tel./fax: 87 427 52 78, 87 427 32 42
e-mail: mkl.ksiegowosc@wp.pl