Ośrodek Szkoleniowy Rzemiosł Tradycyjnych i Artystycznych

Ośrodek Szkoleniowy Rzemiosł Tradycyjnych i Artystycznych, działający przy Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, istnieje od 1999 roku. Jest placówką kształcenia ustawicznego dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Działalność ośrodka ma na celu kultywowanie tradycji dawnego rzemiosła. Dzięki organizowanym kursom, zainteresowani (w tym osoby bezrobotne) mogą zdobyć podstawowe umiejętności rękodzielnicze i rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Istniejące pracownie: tkactwa, ceramiki, wyrobu kwiatów artystycznych i plastyki obrzędowej w 2015 roku otrzymały prawo używania znaku graficznego „Produkt Warmia Mazury”, który podkreśla ich znaczenie jako kulturowego produktu regionalnego.

Pracownie działają na kilku poziomach – wykonywane są tutaj rożnego typu wyroby na potrzeby Muzeum, realizowane są prace zlecone, przede wszystkim z zakresu rekonstrukcji historycznych i pamiątkarstwa. Organizowane są zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, dostosowane do potrzeb i oczekiwań uczestników, a także praktyki zawodowe dla studentów. Pracownicy prowadzą zajęcia i biorą udział w pokazach plenerowych.

 

Pracownia tkactwa
W pracowni tkactwa powstają tkaniny typu ozdobnego: wielonicielnicowe (tkaniny mazurskie, płachty i ręczniki), dwuosnowowe (dywany, niewielkie tkaniny okolicznościowe itp.), podbierane (o tradycji z Wileńszczyzny), również pasiaki, szmaciaki (chodniki) i sejpaki (o tradycji z Augustowszczyzny). W pracowni można zobaczyć repliki fragmentów dywanów mazurskich, między innymi z 1799 roku.

więcej...

Pracownia ceramiki
W pracowni ceramiki powstają różnego typu gliniane wyroby – naczynia, figurki, plakietki, medale, itp. Osoby, które po raz pierwszy stykają się z lepieniem prac przestrzennych, wykonują najczęściej niewielkie formy z wałków gliny lub różnego rodzaju figurki. Ci, którzy znają już możliwości kreacyjne materiału, tworzą większe formy rzeźbiarskie lub zasiadają za kołami garncarskimi. W pracowni znajduje się sześć współczesnych kół – pięć kopanych (nożnych) oraz jedno napędzane silnikiem elektrycznym.

więcej...

Pracownia kwiatów artystycznych i plastyki obrzędowej
W pracowni kwiatów artystycznych i plastyki obrzędowej powstają kwiaty z krepiny i tkanin naturalnych, w tym niepowtarzalne modele roślin ozdobnych i leczniczych. Pracownia jako jedna z nielicznych w Europie kontynuuje tradycje wyrobu kwiatów artystycznych. Tworzone są tu też prace związane z plastyką obrzędową, np. papierowe firanki i wycinanki, palmy i stroiki.

więcej...


Ośrodek Szkoleniowy Rzemiosł Tradycyjnych i Artystycznych działa na postawie statutu ośrodka oraz stosownych zaświadczeń o wpisie do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego.


Aktualny cennik kursów organizowanych przez ośrodek w roku 2024.


Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w celach promocyjnych zdjęć dokumentujących przebieg spotkań warsztatowych.