Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Wolni Polscy żeglarze Piotr i Mieczysław Ejsmont

z cyklu "Życiorysy niezwykłe"

Organizator wystawy: Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie
Partner: Klub Morski LOK w Węgorzewie
Komisarz wystawy: Krystyna Jarosz i Lech J. Zdrojewski
Opracowanie plastyczne: Lech J. Zdrojewski

Zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Inicjatyw Lokalnych,
ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Sponsorzy:


Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego,


Urząd Miejski w Węgorzewie

© MKL Węgorzewo, 2007, 2024