Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

„Rzemiosło wiejskie – narzędzia i wyroby"

(chata z Krzyżewa nr 16)

 

Chałupa nr 16 ze wsi Krzyżewo, gm. Kalinowo, pow. ełcki (obiekt oryginalny)

Budynek powstał około 1825 roku. Reprezentuje reliktowy obecnie typ mazurskiej chałupy dwudzielnej z podcieniem wypustowym. Obiekt został rozebrany i przewieziony do Węgorzewa w 1995 roku. W kolejnym roku rozpoczął się jego montaż i adaptacja.

„Rzemiosło wiejskie – narzędzia i wyroby” – wystawa stała

Wystawa w chacie nr 16 ze wsi Krzyżewo przedstawia narzędzia i wyroby rzemiosła wiejskiego. Eksponaty pochodzą ze zbiorów Muzeum Kultury Ludowej, są to w większości przedmioty przywiezione na tereny Mazur przez ludność przybyłą tu po drugiej wojnie światowej.