Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Remiza strażacka

(z Ołownika, gmina Budry, przełom XIX / XX w., obiekt oryginalny)

Budynek powstał na przełomie XIX i XX wieku. Do lat osiemdziesiątych XX stulecia pełnił funkcję remizy strażackiej, następnie magazynu i garażu w Państwowym Gospodarstwie Rolnym Ołownik. W 1994 roku został przejęty przez Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie i przeniesiony do Parku Etnograficznego nad Węgorapą, jako pierwszy obiekt. W stylistyce nawiązuje do mazurskiego budownictwa ludowego.