Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Dęby Pamięci 80. rocznica Zbrodni Katyńskiej

Od 17 do 29 kwietnia 2020 r. na profilu fb.com i stronie internetowej Muzeum zostaną zaprezentowane miejsca upamiętnienia ofiar Zbrodni Katyńskiej z cyfrowej dokumentacji historycznej CDH MKL i fotografie z archiwów Rodzin Katyńskich udostępnione do zbiorów Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.

Krystyna Jarosz / MKL

Alfons Michnowicz

„Dąb Pamięci” dla uhonorowania mjr Alfonsa Michnowicza (ur. 23.09.1893 r. prawdopodobnie w Niemenczynie - zamordowanego przez NKWD w Charkowie w 1940 r.).
Drzewo posadzone przed Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Mariusza Zaruskiego w Węgorzewie 28 kwietnia 2009 r. w ramach programu „Katyń… Ocalić od Zapomnienia”.

Cyfrowa Dokumentacja Historyczna CDH/2/2009 r.
Teczka Edwarda Świrkowicza MKL 25/XII

 

1. Alfons Michnowicz z żoną i dziećmi - Wilno 12.11.1922 r. Dla uhonorowania mjr Alfonsa Michnowicza posadzone "Dąb Pamięci" 28 kwietnia 2009 r. przed Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Mariusza Zaruskiego w Węgorzewie w ramach programu „Katyń… Ocalić od Zapomnienia", MKL 25/XII, fot. Edwarda Świrkowicza.
2. Alfons Michnowicz z psem, MKL 25/XII, fot. Edwarda Świrkowicza.
3. „Dąb Pamięci” dla uhonorowania mjr Alfonsa Michnowicza posadzony 28 kwietnia 2009 r. przed Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Mariusza Zaruskiego w Węgorzewie, MKL/CDH 2009
4. „Dąb Pamięci” dla uhonorowania mjr Alfonsa Michnowicza posadzony 28 kwietnia 2009 r. przed Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Mariusza Zaruskiego w Węgorzewie, MKL/CDH 2009
5. „Dąb Pamięci” dla uhonorowania mjr Alfonsa Michnowicza posadzony 28 kwietnia 2009 r. przed Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Mariusza Zaruskiego w Węgorzewie, MKL/CDH 2009

Witold Raubo

„Dąb Pamięci” dla uhonorowania kpt. Witolda Raubo (ur. 11.09.1907 r. w miejscowości Rewel - zamordowanego przez NKWD w Charkowie 1940 r.). Drzewo posadzone 28 kwietnia 2009 r. przed Szkołą Podstawową nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Węgorzewie w ramach programu „Katyń… Ocalić od Zapomnienia”.

Cyfrowa Dokumentacja Historyczna MKL/3/2009 r. foto. Krzysztof Łupiński
Teczka Witolda Siemaszko MKL 20/XII, fotografie rodzinne.

1. Kpt. Witold Raubo (1907-1940), fotografia z dedykacją „Kochanej Mamie – Witek”, Nowa Wilejka 18.11.1935 r., teczka Witolda Siemaszko MKL 20/XII
2. Kpt. Witold Raubo z córką Janiną (mama Witolda Siemaszko), Nowa Wilejka 1938 r., teczka Witolda Siemaszko MKL 20/XII
3. „Dąb Pamięci” dla uhonorowania kpt. Witolda Raubo (ur. 11.09.1907 r. w miejscowości Rewel - zamordowanego przez NKWD w Charkowie 1940 r.). Drzewo posadzone 28 kwietnia 2009 r. przed Szkołą Podstawową nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Węgorzewie w ramach programu „Katyń… Ocalić od Zapomnienia”, MKL/CDH/3/2009 r. foto. Krzysztof Łupiński.
4. „Dąb Pamięci” dla uhonorowania kpt. Witolda Raubo przed Szkołą Podstawową nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Węgorzewie. Drzewo posadzone i poświęcone 28 kwietnia 2009 r. w ramach programu „Katyń… Ocalić od Zapomnienia”, MKL/CDH/3/2009 r. foto. Krzysztof Łupiński.

Józef Żołnierowicz

 „Dąb Pamięci” dla uhonorowania por. Józefa Żołnierowicza (ur.14.03.1908 r. w Bobarykach  - zamordowanego przez NKWD w Katyniu 1940 r.). Drzewo posadzone 28 kwietnia 2009 r. przed Gimnazjum im. Jerzego Andrzeja Helwinga, obecnie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika  w Węgorzewie w ramach programu „Katyń… Ocalić od Zapomnienia”.

Krystyna Jarosz / MKL

1.„Dąb Pamięci” dla uhonorowania por. Józefa Żołnierowicza (ur.14.03.1908 r. w Bobarykach - zamordowanego przez NKWD w Katyniu 1940 r.). Drzewo posadzone 28 kwietnia 2009 r. przed Gimnazjum im. Jerzego Andrzeja Helwinga, obecnie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Węgorzewie w ramach programu „Katyń… Ocalić od Zapomnienia”, MKL/CDH/3/2009 r. foto. Krystyna Jarosz
2. Rodzina por. Józefa Żołnierowicza i goście na uroczystości posadzenia „Dęba Pamięci” dla uhonorowania por. Józefa Żołnierowicza (1908-1940) 28 kwietnia 2009 r. przed Gimnazjum im. Jerzego Andrzeja Helwinga obecnie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Węgorzewie, w ramach programu „Katyń… Ocalić od Zapomnienia”.
3.„Dąb Pamięci” dla uhonorowania por. Józefa Żołnierowicza (ur. 14.03.1908 r. w Bobarykach - zamordowanego przez NKWD w Katyniu 1940 r.). Drzewo posadzone i poświęcone 28 kwietnia 2009 r. przed Gimnazjum im. Jerzego Andrzeja Helwinga, obecnie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Węgorzewie w ramach programu „Katyń… Ocalić od Zapomnienia”, MKL/CDH/3/2009 r. foto. Krystyna Jarosz
4. Rodzina Żołnierowiczów i znajomi, Brasławszczyzna, lata 30. XX w., teczka Jerzego Żołnierowicza, MKL 22/1/XII

Franciszek Walerian Jezierski

„Dąb Pamięci” dla uhonorowania chor. Franciszka Waleriana Jezierskiego (ur. 20.04.1902 r. w Pińczowie - zamordowanego przez NKWD w 1940 r., lista ukraińska). Drzewo posadzone 28 kwietnia 2009 r. przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka  w Węgorzewie w ramach programu „Katyń… Ocalić od Zapomnienia”.

Cyfrowa Dokumentacja Historyczna  CDH/4/2009 r., foto., Jerzy Łapo
Teczka Krystyny Święcickiej, MKL 25/1/XII, fotografie rodzinne.

1. Chor. Franciszek Walerian Jezierski (1902-1940), starszy ogniomistrz, Powursk, lata 30. XX w. teczka Krystyny Święcickiej, MKL 25/1/XII
2. Helena i chor. Franciszek Walerian Jezierscy z trzyletnią córką Krystyną, Powursk 1934 r., teczka Krystyny Święcickiej, MKL 25/2/XII
3. Chor. Franciszek Walerian Jezierski (1902-1940) z córką Krystyną, teczka Krystyny Święcickiej, MKL 25/4/XII
4. „Dąb Pamięci” dla uhonorowania chor. Franciszka Waleriana Jezierskiego (ur. 20.04.1902 r. w Pińczowie - zamordowanego przez NKWD w 1940 r., lista ukraińska). Drzewo posadzone 28 kwietnia 2009 r. przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Węgorzewie w ramach programu „Katyń… Ocalić od Zapomnienia”, MKL/CDH/4/2009 r., foto., Jerzy Łapo.
5. Rodzina chor. Franciszka Waleriana Jezierskiego (1902-1940) i goście biorący udział w uroczystości posadzenia „Dęba Pamięci” w ramach programu „Katyń… Ocalić od Zapomnienia” 28 kwietnia 2009 r. przy Szkole Podstawowej nr 2 im.Janusza Korczaka w Węgorzewie, MKL/CDH/4/2009 r., foto., Jerzy Łapo.
6.„Dąb Pamięci” dla uhonorowania chor. Franciszka Waleriana Jezierskiego (ur. 20.04.1902 r. w Pińczowie - zamordowanego przez NKWD w 1940 r. lista ukraińska). Drzewo posadzone 28 kwietnia 2009 r. przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Węgorzewie w ramach programu „Katyń… Ocalić od Zapomnienia”, MKL/CDH/4/2009 r., foto., Jerzy Łapo.

© MKL Węgorzewo, 2020