Wystawy stałe

„Cztery pory roku w izbie chłopskiej”
„Kultura materialna nowych mieszkańców Mazur”
Rzemiosło wiejskie – narzędzia i wyroby
U kowala
Remiza strażacka
„Dar dla Muzeum”, budynek szachulcowy