Wystawy stałe

„Cztery pory roku w izbie chłopskiej”, chata Krzyżewo 10
„Kultura materialna nowych mieszkańców Mazur”, chata Woźnice 35
„Dar dla Muzeum”, budynek szachulcowy
Remiza strażacka
U kowala