Wystawy czasowe w 2023 r.


IV 2022 - I 2023 r.
"Stanisław Poskrobko - podlaski Nikifor" wystawa ze zbiorów Mazurskiej Fundacji Sztuki.
Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniewięcej...


31 V 2022 - 31 V 2023
"Listy Helwinga. XVIII-wieczna korespondencja wybitnego węgorzewianina Jerzego Andrzeja Helwinga ze światowej sławy szwajcarskim przyrodnikiem Johannem Jacobem Scheuchzerem"

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniewięcej...

15.06.2022 - 06.02.2023
"50 lat historii zapisanej na krosnach. O Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego "Tkanina" w Mikołajkach".

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniewięcej...


22.06.2022 - 31.12-2023
Wystawa krajoznawcza "Jezioro Mamry. Czy wiesz, że...?"

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniewięcej...

10.02 - 30.12.2023
"Sybiracy. Deportacje obywateli polskich w głąb ZSRS 1929-1941" - wystawa z Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniewięcej...

31.03.2023 - 10.01.2024
"Niesiony wiatrem" - wystawa prac Jerzego Józefa Tyszko.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniewięcej...