Wystawy czasowe w 2017 r.


14.X.2016 - II.2017
"Z wizytą na Warmii" - wernisaż wystawy będącej owocem projektu badawczego „Warmia na ludowo”

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniewięcej...

25.X.2016 - III.2017
Wystawa "Piramida w Rapie"

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniewięcej...

XI.2016 - II.2017
"Rdzawe druty od Ojczyzny dzielą nas..." - wystawa z Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku

więcej...
III.2017Malarstwo Jerzego Józefa Tyszko i modele statków Andrzeja Sadocha
III - XII.2017„Malowany wózek, para siwych koni…” Zabawki ze zbiorów własnych Muzeum Kultury Ludowej
IV -XI.2017„Polacy z Wileńszczyzny” - wystawa ze zbiorów własnych Muzeum Kultury Ludowej
VI - IX.2017„Walc niebieski na 100- lecie urodzin cymbalisty Józefa Krupskiego”
IX - XII.2017Twórczość Stanisławy Tomczuk
XII.2017Wystawa Bożonarodzeniowa