Wystawy czasowe - 2016 r.

Styczeń


17.IX.2015 - I.2016 - "17  września 1939. Agresja sowiecka na Polskę” - w cyklu „Kresy. Pamiętamy!”.


19.X.2015 - I.2016 - „Gdybyśmy żyli przed 100 laty". Wystawa historyczna ze zbiorów własnych.


21.I - IV.2016 - „Zapomniany świat naszych przodków” - historyczna wystawa fotograficzna


 

Luty


21.I - IV.2016 - „Zapomniany świat naszych przodków” - historyczna wystawa fotograficzna


19.II - V.2016 - „Fotografia Doroty Nowosad  i malarstwo Bernarda Nowosada”


25.II - IV.2016 - „Więcki - ocalić od zapomnienia”, wystawa ze Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Więcki Razem”


II - IX.2016 - Wystawa fotografii Andrzeja Waszczuka - "Ptaki"


 

Marzec


21.I - IV.2016 - „Zapomniany świat naszych przodków” - historyczna wystawa fotograficzna


19.II - V.2016 - „Fotografia Doroty Nowosad  i malarstwo Bernarda Nowosada”


25.II - IV.2016 - „Więcki - ocalić od zapomnienia”, wystawa ze Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Więcki Razem”


II - IX.2016 - Wystawa fotografii Andrzeja Waszczuka - "Ptaki"


III - V.2016 - „Gdy się zbliża Wielka Noc”, wystawa powarsztatowa pisanek i palm.


 

Kwiecień


 21.I - IV.2016 - „Zapomniany świat naszych przodków” - historyczna wystawa fotograficzna


19.II - V.2016 - „Fotografia Doroty Nowosad  i malarstwo Bernarda Nowosada”


25.II - IV.2016 - „Więcki - ocalić od zapomnienia”, wystawa ze Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Więcki Razem”


II - IX.2016 - Wystawa fotografii Andrzeja Waszczuka - "Ptaki"


III - V.2016 - „Gdy się zbliża Wielka Noc”, wystawa powarsztatowa pisanek i palm.


 

Maj


19.II - V.2016 - „Fotografia Doroty Nowosad  i malarstwo Bernarda Nowosada”


III - V.2016 - „Gdy się zbliża Wielka Noc”, wystawa powarsztatowa pisanek i palm.


II - IX.2016 - Wystawa fotografii Andrzeja Waszczuka - "Ptaki"


V - IX.2016 - "Przestrzenie Mazurskie - malarstwo, grafika, fotografia, instalacja"  - twórczość Elżbiety Owczarek

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniewięcej...


 

Czerwiec


II - IX.2016 - Wystawa fotografii Andrzeja Waszczuka - "Ptaki"


V - IX.2016 - "Przestrzenie Mazurskie - malarstwo, grafika, fotografia, instalacja"  - twórczość Elżbiety Owczarek

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniewięcej...


18.VI - IX.2016 - "Cymelia ze zbiorów Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Wystawa jubileuszowa"

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniewięcej...


 

Lipiec


II - IX.2016 - Wystawa fotografii Andrzeja Waszczuka "Ptaki"


V - IX.2016 - "Przestrzenie Mazurskie - malarstwo, grafika, fotografia, instalacja" - twórczość Elżbiety Owczarek

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniewięcej...


18.VI - IX.2016 - "Cymelia ze zbiorów Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Wystawa jubileuszowa"

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniewięcej...


 

Sierpień


II - IX.2016 - Wystawa fotografii Andrzeja Waszczuka - "Ptaki"


V - IX.2016 - "Przestrzenie Mazurskie - malarstwo, grafika, fotografia, instalacja"  - twórczość Elżbiety Owczarek

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniewięcej...


18.VI - IX.2016 - "Cymelia ze zbiorów Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Wystawa jubileuszowa"

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniewięcej...


 

Wrzesień


II - IX.2016 - Wystawa fotografii Andrzeja Waszczuka - "Ptaki"


V - IX.2016 - "Przestrzenie Mazurskie - malarstwo, grafika, fotografia, instalacja"  - twórczość Elżbiety Owczarek

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniewięcej...


18.VI - IX.2016 - "Cymelia ze zbiorów Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Wystawa jubileuszowa"

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniewięcej...


IX - X.2016 - Wystawa z okazji jubileuszu zespołu śpiewaczego „Orzyszanki”


IX - XII.2016 - "Rdzawe druty od Ojczyzny dzielą nas..." - wystawa z Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniewięcej...


 

Październik


IX - X.2016 - Wystawa z okazji jubileuszu zespołu śpiewaczego „Orzyszanki”


IX - XII.2016 - "Rdzawe druty od Ojczyzny dzielą nas..." - wystawa z Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniewięcej...


25.X.2016 - 28.II.2017 - Wystawa „Piramida w Rapie”

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniewięcej...


14.X.2016 - II.2017 - "Z wizytą na Warmii" - wernisaż wystawy będącej owocem projektu badawczego „Warmia na ludowo”

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniewięcej...


 

Listopad


IX - XII.2016 - "Rdzawe druty od Ojczyzny dzielą nas..." - wystawa z Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniewięcej...


25.X.2016 - 28.II.2017 - Wystawa „Piramida w Rapie”

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniewięcej...


14.X.2016 - II.2017 - "Z wizytą na Warmii" - wernisaż wystawy będącej owocem projektu badawczego „Warmia na ludowo”

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniewięcej...


 

Grudzień


IX - XII.2016 - "Rdzawe druty od Ojczyzny dzielą nas..." - wystawa z Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniewięcej...


25.X.2016 - 28.II.2017 - Wystawa „Piramida w Rapie”

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniewięcej...


14.X.2016 - II.2017 - "Z wizytą na Warmii" - wernisaż wystawy będącej owocem projektu badawczego „Warmia na ludowo”

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniewięcej...