Studium wiedzy o regionie 2018


 

 

STYCZEŃ
25.01.2018, czwartek godz. 16.30
spotkanie z kolekcjonerem ks. kpt. Łukaszem Józefem Hubaczem
pt. ,,Sztuka okopowa i obozowa podczas I i II wojny światowej"
pokaz wybranych zabytków z kolekcji i wykład z prezentacją multimedialną

 


LUTY
22.02.2018, czwartek godz. 16.30
spotkanie z Wojciechem Markiem Darskim
pt. ,,W splotach poezji i regionalnej prozy”
połączone z promocją wydawnictw autorskich

 


MARZEC
15.03.2018, czwartek godz. 16.30
spotkanie z dr Małgorzatą Gałęziowską
pt.: "Dokumenty tożsamości a niepodległość na przykładzie zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie"
pokaz zabytków i wykład z prezentacją multimedialną

 


KWIECIEŃ
26.04.2018, czwartek godz. 16.30
spotkanie z dr Emilią Janowską i Piotrem Bojarskim
pt. ,,Bagaż doświadczeń i wspomnień. Relacje osadników polskich na Warmii i Mazurach po 1945 roku"
promocja książki wydanej przez Ośrodek Badań Naukowych w Olsztynie i Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego


MAJ
24.05.2018, czwartek godz. 16.30
spotkanie  z dr Alicją Dobrosielską
z Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego
pt. "Prusowie i pszczoły. Uwagi o średniowiecznym bartnictwie na ziemiach pruskich"
wykład z prezentacją multimedialną

 


 CZERWIEC
7.06.2018, czwartek godz. 16.30
spotkanie z Ewą Białecką
pt. ,,Krystyna Wojtkiewicz, artystka ludowa, malarka"
wykład połączony ze zwiedzaniem wystawy autorskiej

 


WRZESIEŃ
20.09.2018, czwartek godz. 16.30
spotkanie z Michałem Bąkiem
pt. ,,Historia żubra w Puszczy Boreckiej"
połączone z prezentacją multimedialną

 


 PAŹDZIERNIK
25.10.2018 , czwartek godz. 16.30
spotkanie ze Zbigniewem Zwierzykowskim
pt. "Kolekcja artefaktów z Powstania Wielkopolskiego. 2018 Rokiem Powstania Wielkopolskiego"

 


 LISTOPAD
8.11.2018 r., czwartek godz. 16.30
spotkanie z  Krystyną Jarosz
pt. "Drogi do Niepodległej - Władysław Baranowski (1901-1985)"
pokaz pamiątek i wykład z prezentacją multimedialną

 


  GRUDZIEŃ
13.12.2017, czwartek godz. 16:30
spotkanie z dr Jerzym Markiem Łapo
"Podsumowanie sezonu archeologicznego 2018"
pokaz archeologicznych zabytków i wykład z prezentacją multimedialną

.