Cennik usług Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

1.1 Bilet wstępu (zwiedzanie z opiekunem ekspozycji):

 • normalny – 20 zł
 • ulgowy – 14 zł
 • rodzinny (2 dorosłych + 2 dzieci) – 60 zł
 • na Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny – ulga 50 % od ceny biletu normalnego
 • na Warmińsko-Mazurską Kartę Seniora – ulga 50 % od ceny biletu normalnego
 • bilet wstępu na jedną ekspozycję – 7 zł

Bilet wstępu w poniedziałek:

 • na wystawy stałe – bezpłatnie
 • na wystawy czasowe – 8 zł

1.2 Przewodnik w języku polskim (po uprzedniej, minimum tygodniowej, telefonicznej rezerwacji terminu), grupa do 25 os. – 70 zł

1.3 Bilet wstępu na lekcję muzealną i pokaz rękodzieła tradycyjnego:

 • w Muzeum – 12 zł
 • w terenie – 12 zł + koszty transportu

1.4 Bilet wstępu na zajęcia rękodzielnicze i plastyczne - czas trwania ok. 1 godziny:

1.4.1    Zajęcia rękodzielnicze z zakresu ceramiki:

 • Zajęcia grupowe:

          - bez szkliwienia – 35 zł/os
          - ze szkliwieniem transparentnym (bezbarwne) - 45 zł/os

 • Zajęcia grupowe prowadzone w terenie:

          - bez szkliwienia – 35 zł/os + koszt transportu
          - ze szkliwieniem transparentnym (bezbarwne) - 45 zł/os + koszt transportu

 • Zajęcia grupowe w weekend:

          - bez szkliwienia – 40 zł/os
          - ze szkliwieniem transparentnym (bezbarwne) - 45 zł/os

 • Zajęcia indywidualne (do 5 osób)

          - ze szkliwieniem transparentnym (bezbarwne) - 45 zł/os
          - ze szkliwieniem kolorowym – 90 zł/os

 • Zajęcia na kole garncarskim (wykonanie 1 szt.) + ze szkliwieniem transparentnym (bezbarwne) -  45 zł/os

1.4.2. Zajęcia rękodzielnicze z zakresu tkactwa tradycyjnego i wykonywania kwiatów z bibuły:

 • Zajęcia grupowe – 22 zł/os
 • Zajęcia grupowe prowadzone w terenie – 22 zł/os + koszty transportu
 • Zajęcia grupowe w weekend – 30 zł/os
 • Zajęcia indywidualne (do 5 osób) – 30 zł/os

1.4.3. Zajęcia plastyczne np.:  malowanie torby, deseczki drewnianej, figurki drewnianej; ozdoba z filcu, z włóczki itd.:

 • Zajęcia grupowe – 22 zł/os
 • Zajęcia grupowe prowadzone w terenie – 22 zł/os + koszty transportu
 • Zajęcia grupowe w weekend – 30 zł/os
 • Zajęcia indywidualne (do 5 osób) – 30 zł/os

2. Pokazy rzemiosł tradycyjnych w terenie podczas imprez i uroczystości – do 5 godzin – 850 zł/pokaz + koszty transportu

3. Bilet wstępu na kursy rzemiosł tradycyjnych:

3.1. Kurs ceramiki:

 • I stopnia – 30 godz. – 1 500 zł
 • II stopnia – 40 godz. – 2 300 zł

3.2. Kurs tkactwa tradycyjnego:

 • podstawowy I stopnia – 40 godz. – 1 700 zł
 • II stopnia – 40 godz. – 1 900 zł
 • tkanina dwuosnowowa – 40 godz. – 1 700 zł

3.3. Seminarium (kolejna godzina 40 zł) – 5 godz. – 200 z

4. Inne usługi

4.1. Sesje fotograficzne i filmowe – 200 zł + bilet wstępu (każda osoba) + osobogodz.
4.2 Wynajem terenu 1000 m² - 600 zł/godz.
4.3. Wynajem wyposażenia wystawienniczego:
4.3.1. Plenerowe stanowisko wystawiennicze 2m x 1,6m x 3m:

 • na terenie Muzeum – 100 zł/szt./doba
 • poza terenem – 200 zł/szt./doba

4.3.2. Stół składany 1,6m x 0,3m x 0,75m:

 • na terenie Muzeum – 30 zł/szt./doba
 • poza terenem – 60 zł/szt./doba

4.3.3. Ławka z oparciem 1,6m x o,3m x 0,85m:

 • na terenie Muzeum – 20 zł/szt./doba
 • poza terenem – 40 zł/szt./doba

4.3.4. Krzesło składane:

 • na terenie Muzeum – 10 zł/szt./doba
 • poza terenem – 20 zł/szt./doba

4.3.5. Namiot 8m x 4m – 1 500 zł/doba

4.4. Wynajem wyposażenia scenicznego:

 • estradowa scena z zadaszeniem 6m x 8m x 6m (podesty 6m x 4m). Cena obejmuje: montaż, demontaż, nie uwzględnia kosztu transportu – 3 000 zł/doba

4.5. Wynajem wyposażenia nagłośnieniowo-oświetleniowego:

 • kolumny (2 szt., 300W (RMS)), odsłuch, statywy (4 szt.), mikrofony bezprzewodowe (4 szt.), mikser audio – 300 zł/doba
 • reflektor sceniczny (4 szt.), sterownik – 600 zł/doba

4.6. Obsługa pracowników Muzeum – 65 zł/osobogodz.

5. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego:

5.1. Cel niekomercyjny:

5.1.1. Udostępnianie istniejącego zdjęcia lub skanu:

 • do 300 dpi – 40 zł/obiekt
 • od 300 do 600 dpi – 60 zł/obiekt

5.1.2. Wykonanie nowych zdjęć lub skanów w technice cyfrowej:

 • do 300 dpi – 70 zł/obiekt
 • od 300 do 600 dpi – 90 zł/obiekt

5.1.3. Wydruki czarno-białe:

 • format do A4 – 10 zł/obiekt
 • format od A3 – 20 zł/obiekt

5.1.4. Opłata za przygotowanie obiektu do sfotografowania, zeskanowania za każdą rozpoczętą godzinę koniecznej pracy pracownika muzeum oddelegowanego do przygotowania ISP zgodnie z wnioskiem. Koszty przesyłki ponosi wnioskodawca. – 65 zł/godz.

5.2. Cel komercyjny:

5.2.1. Opłaty za udostępnienie skanów, zdjęć lub obiektów muzealnych do reprodukcji:

 • publikacja w wydawnictwie periodycznym – 100 zł/obiekt
 • publikacja w wydawnictwach nieperiodycznych – 120 zł/obiekt
 • jednorazowa prezentacja telewizyjna, radiowa lub filmowa – 220 zł/obiekt
 • prezentacja w rozległych sieciach informacyjnych – 220 zł/obiekt
 • prezentacja w reklamach – 320 zł/obiekt

5.2.2. Opłata za przygotowanie obiektu do sfotografowania, zeskanowania za każdą rozpoczętą godzinę koniecznej pracy pracownika muzeum oddelegowanego do przygotowania ISP zgodnie z wnioskiem. Koszty przesyłki ponosi wnioskodawca. – 130 zł/godz.

5.3. Ksero czarno-białe:

 • format A4 – 2 zł/strona
 • format A3 – 4 zł/strona

Cennik usług Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie (PDF)