Studia Angerburgica

"Studia Angerburgica" to ukazujące się nieregularnie (zazwyczaj raz do roku) czasopismo regionalne o charakterze naukowym, popularyzujące dorobek badawczy związany z historią oraz dziedzictwem kulturowym Polski północno - wschodniej oraz krain ojcowiźnianych dzisiejszych mieszkańców Mazur.

W centrum zainteresowania pozostaje Węgorzewo i ziemia węgorzewska (Węgorzewo = Węgobork = Angerburg - stąd tytuł periodyku). Poszczególne tomy są zbiorami artykułów z różnych dziedzin nauki lub stanowią pokłosie projektów oraz konferencji organizowanych przez MKL i Towarzystwo "Ojcowizna".

W skład Rady Redakcyjnej wchodzą profesorowie: Stanisław Achremczyk, Jerzy Okulicz - Kozaryn i Marian Pokropek. Redaktorem jest Jerzy M. Łapo. Przeciętny nakład to 500 egz. Pierwszy tom ukazał się w 1996 r.

.

 


Studia Angerburgica Tom 1
1996 r., 100 stron

nakład wyczerpany


Studia Angerburgica Tom 2
1997 r., 95 stron

nakład wyczerpany


Studia Angerburgica Tom 3
1998 r., 190 stron

nakład wyczerpany


Studia Angerburgica Tom 4
1999 r., 178 stron

nakład wyczerpany


Studia Angerburgica Tom 5
2000 r., 168 stron

nakład wyczerpany.

.