Pod Jelonkiem

"Pod Jelonkiem" to czasopismo okazjonalne, ukazujące się zazwyczaj trzy razy do roku w związku z największymi imprezami organizowanymi przez MKL i Towarzystwo "Ojcowizna": Przeglądem Widowisk Kolędniczych "Herody" (styczeń-luty), "Świętem Wiosny" (marzec-kwiecień) oraz "Międzynarodowym Jarmarkiem Folkloru" (sierpień). Przeciętny nakład to 50-100 egz. Czasopismo jest redagowane przez pracowników MKL. Pierwszy numer ukazał się w 2001 r. 

 

Nr 0 (1) styczeń 2001 [skan]
Nr 1 (2) luty-kwiecień 2001 [skan]
Nr 2 (3) czerwiec 2001
Nr 3 (4) sierpień 2001
Nr 1 (5) styczeń 2002
Nr 2 (6) marzec 2002
Nr 3 (7) sierpień 2002
Nr 1 (8) styczeń 2003
Nr 2 (9) kwiecień 2003
Nr 3 (10) sierpień 2003
Nr 1 (11) styczeń 2004
Nr 2 (12) kwiecień 2004
Nr 3 (13) sierpień 2004
Nr 1 (14) styczeń 2005
Nr 2 (15) marzec 2005
Nr 3 (16) sierpień 2005
Nr 1 (17) styczeń 2006
Nr 2 (18) kwiecień 2006
Nr 3 (19) sierpień 2006
Nr 1 (20) styczeń 2007
Nr 2 (21) marzec 2007
Nr 3 (22) sierpień 2007
Nr 1 (23) styczeń 2008
Nr 2 (24) marzec 2008
Nr 3 (25) sierpień 2008
Nr 1 (26) styczeń 2009
Nr 2 (27) kwiecień 2009
Nr 3 (28) lipiec-sierpień 2009
Nr 1 (29) styczeń 2010
Nr 2 (30) marzec 2010
Nr 3 (31) lipiec-sierpień 2010
Nr 1 (32) styczeń 2011
Nr 2 (33) kwiecień 2011
Nr 3 (34) sierpień 2011
Nr 1 (35) styczeń 2012
Nr 2 (36) marzec 2012
Nr 3 (37) marzec 2012
Nr 4 (38) sierpień 2012
Nr 1 (39) marzec 2013
Nr 2 (40) sierpień 2013
Nr 1 (41) kwiecień 2014
Nr 2 (42) sierpień 2014
Nr 1 (43) marzec 2015
Nr 2 (44) sierpień 2015
Nr 1 (45) marzec 2016
Nr 2 (46) sierpień 2016
Nr 1 (47) marzec 2017
Nr 2 (48) sierpień 2017
Nr 1 (49) marzec 2018
Nr 2 (50) sierpień 2018
Nr 1 (51) kwiecień 2019
Nr 2 (52) sierpień 2019
Nr 1 (53) sierpień 2020
Nr 1 (54) sierpień 2021