Projekt "Warmia na ludowo"

O projekcie

„Warmia na ludowo” to projekt badawczy realizowany przez Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, który zakłada nowe spojrzenie na tradycje i zwyczaje dawnych oraz współczesnych mieszkańców Warmii. Pielęgnowane od wieków, przekazywane od pokoleń, dzisiaj odkrywane są na nowo przez młodych badaczy kultury, którzy podążają szlakiem tradycji i obrzędów dorocznych, niegdyś wyznaczających rytm ludzkiej codzienności.

Przemierzając tereny powiatów braniewskiego, lidzbarskiego, olsztyńskiego, gmin Bisztynek oraz Reszel, rozmawiamy z mieszkańcami miast i wsi. Spotkania i rozmowy z indywidualnymi respondentami to często pełne nostalgii wspomnienia z lat dzieciństwa i młodości, trud codziennej pracy, zapach i smak pieczonego chleba, magia wyczekiwanych świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz radość młodzieńczych gier i zabaw.

W myśl Konwencji UNESCO o niematerialnym dziedzictwie kulturowym, głównym celem projektu jest ocalenie od zapomnienia unikalnych zjawisk z zakresu niematerialnej kultury ludowej Warmii. Ochrona, promowanie i zachowanie różnorodności kulturowej to podstawowe warunki trwałego i zróżnicowanego rozwoju dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń.

Rezultatem naszego projektu będzie wirtualny atlas etnograficzny – www.mazurywarmianaludowo.pl, w którym znajdą się wyniki przeprowadzonych badań, fragmenty wywiadów oraz ich naukowe analizy. Realizacja projektu jest dokumentowana audiowizualnie oraz fotograficznie, ponieważ naszym założeniem jest stworzenie galerii, która będzie częścią atlasu. Wydarzeniem wieńczącym nasze prace w projekcie będzie wystawa fotografii powstałych w trakcie naszej wędrówki.