Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Projekt "Wsparcie Muzeum Kultury Ludowej poprzez zakup środków trwałych w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej”

Cel

Celem projektu jest wsparcie instytucji kultury  poprzez zakup środków trwałych w celu dostosowania ich do nowoczesnej działalności kulturalnej i stworzeniu nowej oferty włączanej w wachlarz produktów turystycznych Warmii i Mazur.

Planowane efekty

Nowe oferty wpisują się w wachlarz produktów turystycznych województwa:

  • efekty projektu będą nową atrakcją turystyczną na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, w szczególnie popularnym miejscu w sezonie turystycznym.

Realizacja projektu przyczyni się do rozwijania lub dywersyfikacji oferty turystycznej opartej na wykorzystaniu wewnętrznych potencjałów regionu:

  • nowe atrakcje na szlaku WJM oparte na kulturze ludowej regionu,
  • wykorzystanie istniejących obiektów ludowej architektury regionu do stworzenia nowej oferty i nowego produktu turystycznego.

Wprowadzenie elementów budowania świadomości i tożsamości:

  • atrakcje oparte o zidentyfikowane podania mazurskie,
  • rozpowszechnianie lokalnej sztuki i kultury ludowej,
  • program oparty o historię miejsca, regionu,
  • program realizowany z wykorzystaniem materialnego dziedzictwa regionu.

Wprowadzenie elementów edukacji dotyczącej kultury:

  • wprowadzenie treści i zagadnień związanych z historią sztuki ludowej i procesami kulturotwórczymi podczas warsztatów.

Wprowadzone zostaną w jednostce rozwiązania organizacyjne, techniczne i technologiczne dotychczas nie stosowane:

  • nowa innowacyjna prezentacja treści w "Mechanicznej Stodole",
  • nowa prezentacja zasobów placówki w wersji cyfrowej, szczególnie obiektów narażonych przy standardowej prezentacji w gablotach.

Wartość projektu

Dofinansowanie projektu z UE:  504 086,72 zł

 

Projekt realizowany z Funduszy Europejskich
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020