Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Jezioro Mamry. Czy wiesz, że...?

22.06.2022

Otwarcie wystawy JEZIORO MAMRY. CZY WIESZ, ŻE...?
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, 22 czerwca 2022 r.

Zadanie zostało dofinansowane z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach działania  4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w ramach celu: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.
Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Fot. Cezary Bodnar / MKL