Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

30-lecie Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

18.06.2021

Z okazji 30-lecia Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie zaszczyciło nas swoją obecnością wielu zacnych gości. Byli między innymi: Marszałek Woj. Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, który objął patronatem nasz jubileusz, Wicemarszałek Sylwia Jaskulska, Burmistrz Węgorzewa Krzysztof Kołaszewski, Starosta Węgorzewa Marzena Supranowicz, Przewodnicząca Rady Powiatu halina Faj, Przewodnicząca Rady Miejskiej Aleksandra Kiełczewska, Prezes Stowarszyszenia "Wspólnota Polska" Wiesław Pietrzak, Dyrektor Naczelny i Artystyczny Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie Piotr Sułkowski, Proboszcz Parafii Dobrego Pasterza w Węgorzewie ks. Rafał Chwałkowski SDS, Dyrektor Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie Jerzy Kiełbik, założyciel i pierwsza dyrektor Muzeum Barbara Grąziewicz-Chludzińska, Dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku Ewa Wrochna, Dyrektorzy Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie Kinga Raińska oraz Michał Smoliński, Dyrektor Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Mirosław Jonakowski, oraz dyrektorzy szkół, przedszkoli, placówek oświatowych i kulturalnych, a także twórcy, kierownicy zespołów, prezesi stowarzyszeń, towarzystw, fundacji, klubów oraz firm.
Oprócz życzeń składanych na ręce dyrektor Magdaleny Górniak, przybyli goście wymieniali wiele działań i przedsięwzięć, które na przestrzeni lat nasze muzeum prowadziło, dostrzegają jak ważną i potrzebną rolę pełni ono w naszym regionie.

Po uroczystych przemowach nastąpiło przecięcie wstęgi w nowo wyremontowanym budynku, którego muzeum pozyskało w 2016 r. i można było zwiedzić dwukondygnacyjny budynek.

Następnie goście mogli zwiedzić wystawę pocztówek z kolekcji Gerharda Kibbasa, która to od 2015 r. jest w zbiorach muzeum. Wystawa pt. "Angerburg-Węgobork-Węgorzewo. Zaginione piękno" prezentuje pocztówki Węgorzewa i okolic z przełomu XIX i XX stulecia do lat czterdzioestych XX wieku.

Niewątpliwie wisienką na jubileuszowym torcie był występ aktorów z Teatru im. Aleksandra Sewruka z Elbląga w spektaklu "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego. Spektakl wystawiany jest z okazji 120-lecia pierwszego przedstawienia "Wesela", 30-lecia Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, 45-lecia Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu oraz 450-lecia miasta Węgorzewo.

 

Fot. Cezary Bodnar