Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Sękacz i spółka

6.07.2019

Sękacz i spółka. Dzień z kulinariami regionalnymi - w Parku Etnograficznym nad Węgorapą.

W programie:

  • wykład prof. Jarosława Dumanowskiego z UMK w Toruniu „Baumkuchy i torty piramidalne. Zapomniana historia sękacza”,
  • konkurs na najsmaczniejszy sękacz godz. 13.00 – 15.00,
  • pokaz wypieku sękaczy,
  • kiermasz rękodzieła, żywności naturalnej i tradycyjnej,
  • stoiska edukacyjne,
  • dawne gry i zabawy,
  • zajęcia rękodzielnicze.

Zdjęcia: Katarzyna Dżurko-Piasecka.

Zgoda na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie jako organizator wydarzenia „Sękacz i spółka. Dzień z kulinariami regionalnymi" informuje, iż wzięcie udziału w wydarzeniu w jakiejkolwiek formie (m. in. uczestnictwo w wystawie) i w jakimkolwiek miejscu (każde miejsce, w którym odbywa się jakakolwiek impreza związana z Muzeum Kultury Ludowej lub jej towarzysząca) oznacza jednoznaczne i dobrowolne wyrażenie zgody, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku danej osoby jako uczestnika wymienionej na wstępie imprezy, w szczególności w postaci publikacji zdjęć danej osoby w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknieInformacja o zasadach przetwarzania danych osobowych