Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

EDD. Sprawdź, czy twój dziadek walczył w Legionach

8.09.2018

Europejskie Dni Dziedzictwa w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Spotkanie z Łukaszem Truścińskim z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i Krystyną Jarosz z Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie pt. „Sprawdź czy Twój przodek walczył w Legionach i „Piłsudczana”, 8 września 2018 r.

W programie prezentacja multimedialna, pokaz muzealiów ze zbiorów Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie i materiałów z archiwów rodzinnych mieszkańców regionu.

Fotorelacja Katarzyna Dżurko-Piasecka.

Zgoda na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie jako organizator przedsięwzięcia w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa „Sprawdź czy twój dziadek walczył w Legionach" informuje, iż wzięcie udziału w wydarzeniu w jakiejkolwiek formie (m. in. uczestnictwo w wystawie) i w jakimkolwiek miejscu (każde miejsce, w którym odbywa się jakakolwiek impreza związana z Muzeum Kultury Ludowej lub jej towarzysząca) oznacza jednoznaczne i dobrowolne wyrażenie zgody, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku danej osoby jako uczestnika wymienionej na wstępie imprezy, w szczególności w postaci publikacji zdjęć danej osoby w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknieInformacja o zasadach przetwarzania danych osobowych