Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

41. Święto Wiosny

24.03.2018

Jak zawsze na wiosnę, w przeddzień Niedzieli Palmowej, odbył się kiermasz sztuki ludowej i rękodzieła, na którym można było kupić palmy, pisanki, pierniczki, koszyki wiklinowe, baranki, koronki, ceramikę…

Imprezie towarzyszył konkurs na gaik i marzankę. Jury oceniło 20 prac. Najlepszym przyznało nagrody rzeczowe.
Protokół jury konkursu: Zapoczątkowuje pobieranie pliku

Chętni mogli wziąć udział w warsztatach tradycyjnego pisania jajek i wykonywania palm. W wielkanocny nastrój wprowadziła wystawa „Wielkanocne gry i zabawy".

Fot. Katarzyna Dżurko-Piasecka

"41. Święto Wiosny" w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Prace z konkursu na gaik i marzankę.
"41. Święto Wiosny" w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Kiermasz.
"41. Święto Wiosny" w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Kiermasz.
"41. Święto Wiosny" w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Kiermasz.
"41. Święto Wiosny" w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Kiermasz.
"41. Święto Wiosny" w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Kiermasz.
"41. Święto Wiosny" w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Kiermasz.
"41. Święto Wiosny" w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Prace z konkursu na gaik i marzankę.
"41. Święto Wiosny" w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Kiermasz.
"41. Święto Wiosny" w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Jury ocenia prace z konkursu na gaik i marzankę.
"41. Święto Wiosny" w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Kiermasz.
"41. Święto Wiosny" w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Kiermasz.
"41. Święto Wiosny" w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Kiermasz.
"41. Święto Wiosny" w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Kiermasz.
"41. Święto Wiosny" w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Kiermasz.
"41. Święto Wiosny" w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.
"41. Święto Wiosny" w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Kiermasz.
"41. Święto Wiosny" w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Kiermasz.
"41. Święto Wiosny" w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Warsztaty pisankarskie.
"41. Święto Wiosny" w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Kiermasz.
"41. Święto Wiosny" w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Kiermasz.
"41. Święto Wiosny" w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Warsztaty pisankarskie.
"41. Święto Wiosny" w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Warsztaty wyrobu palm.
"41. Święto Wiosny" w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.
"41. Święto Wiosny" w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.
"41. Święto Wiosny" w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Warsztaty pisankarskie.
"41. Święto Wiosny" w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Warsztaty wyrobu palm.
"41. Święto Wiosny" w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Warsztaty pisankarskie.
"41. Święto Wiosny" w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Warsztaty pisankarskie.
"41. Święto Wiosny" w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Warsztaty pisankarskie.
"41. Święto Wiosny" w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Warsztaty pisankarskie.
"41. Święto Wiosny" w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Ogłoszenie wyników konkursu na gaik i marzankę.
"41. Święto Wiosny" w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Ogłoszenie wyników konkursu na gaik i marzankę.
"41. Święto Wiosny" w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Ogłoszenie wyników konkursu na gaik i marzankę.
"41. Święto Wiosny" w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Ogłoszenie wyników konkursu na gaik i marzankę.