Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Spotkanie Darczyńców

27.10.2017

 

 

Dzięki hojności Darczyńców zbiory Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie stają się coraz bogatsze.W przeciągu ostatnich 12 miesięcy, 27 Darczyńców przekazało nam 61 darów. Z wielką radością i staraniem przyjęliśmy Dary. Każda ofiarowana nam rzecz jest dla nas cenna, staje się częścią naszych zbiorów muzealnych lub materiałów pomocniczych w działach Etnograficznym, Archeologiczno-Historycznym, a także służy jako pomoc do lekcji muzealnych, warsztatów, pokazów. Dziękujemy Darczyńcom za podzielenie się rodzinnymi pamiątkami, pozwalającymi uratować przed bezpowrotnym zapomnieniem to co dawne i ważne, a co tworzy nasze wspólne dziedzictwo kulturowe.

Darczyńcy Muzeum Kultury Ludowej w 2017 r.:
Arkadiusz Robert Kusz
Dorota Zapał
Zdzisław Wieszczeczyński
Irena Kulmatycka
Krzysztof Subocz
Monika Burak
Agnieszka Tokarz
Władysława Łaniec
Danuta Bendek
Tadeusz Karaźniewicz
Krystyna Warkowska-Downarowicz
Zbigniew Moroz
Henia Szczepańska
Iwona Marczycha
Krystyna Jarosz
Jerzy Zinkiewicz
Magdalena Badowska
Piotra Habyk
Władysław Downarowicz
Danuta Bujno
Aleksandra Doda
Krystyna Wołkowska
Joanna Myszczyńska
Stanisław Gałecki
Czesława Ochnio
Grażyna Kotowicz
Halina Rybska
 
Serdecznie zachęcamy Państwa do dalszego udziału w akcji „Dar dla Muzeum” i przekazywania pamiątek. Interesują nas przedmioty, które wyszły z codziennego użytku, ponieważ zastąpiły je inne nowocześniejsze, a w Muzeum zajmą godne miejsce.

Krystyna Jarosz


 Zdjęcia: Katarzyna Dżurko-Piasecka

Spotkanie Darczyńców Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie,27 października 2017 r.
Spotkanie Darczyńców Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Powitanie zaproszonych gości przez p.o. dyrektora Mariannę Kulikowska, 27 października 2017 r.
Podziękowania za wkład pracy dla Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie Mariannie Kulikowskiej p.o dyrektora przekazuje Zdzisław Fadrowski dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie, 27 października 2017 r.
Podziękowania za wkład pracy dla Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie Mariannie Kulikowskiej p.o dyrektora przekazuje Zdzisław Fadrowski dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie, 27 października 2017 r.
Podziękowania dla Darczyńców Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, 27 października 2017 r.
Spotkanie Darczyńców Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Powitanie zaproszonych gości przez p.o. dyrektora Mariannę Kulikowska, 27 października 2017 r.
Podziękowania dla Darczyńców Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, 27 października 2017 r.
Zaproszenie do akcji "Dar dla Muzeum"
Program Spotkania Darczyńców