Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Premiera książki dra Cezarego Tryka „Sokolnictwo w Prusach Krzyżackich i Książęcych od XIV do XVII wieku”

12.12.2017

12 grudnia 2017 r. w naszym Muzeum miała miejsce premiera książki węgorzewianina, dra Cezarego Tryka „Sokolnictwo w Prusach Krzyżackich i Książęcych od XIV do XVII wieku”.

W spotkaniu obok Autora udział wziął sokolnik Kamil Borowski z Ośrodka Edukacji Ekologicznej Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w Białymstoku z podopieczną Marysią (rarogiem) oraz przedstawiciele olsztyńskiego Towarzystwa Naukowego „Pruthenia” - wydawcy książki: dr Bogdan Radzicki i dr Alicja Dobrosielska.

fot. Katarzyna Roksana Butrym

Premiera książki dra Cezarego Tryka o sokolnictwie w Prusach. Otwarcie uroczystości, od lewej: Jerzy Łapo, Magdalena Górniak, Cezary Tryk, Kamil Borowski z Marysią.
Premiera książki dra Cezarego Tryka o sokolnictwie w Prusach. Od lewej: Jerzy Łapo, Cezary Tryk, Kamil Borowski z Marysią.
Premiera książki dra Cezarego Tryka o sokolnictwie w Prusach.
Premiera książki dra Cezarego Tryka o sokolnictwie w Prusach. Kamil Borowski z Marysią (rarogiem).
Premiera książki dra Cezarego Tryka o sokolnictwie w Prusach. Kamil Borowski z Marysią (rarogiem).
Premiera książki dra Cezarego Tryka o sokolnictwie w Prusach.
Premiera książki dra Cezarego Tryka o sokolnictwie w Prusach. Jerzy Łapo z książką i autor Cezary Tryk.
Premiera książki dra Cezarego Tryka o sokolnictwie w Prusach. Wykład Autora
Premiera książki dra Cezarego Tryka o sokolnictwie w Prusach. Wykład Autora
Premiera książki dra Cezarego Tryka o sokolnictwie w Prusach. Publikację zachwala Bogdan Radzicki.
Premiera książki dra Cezarego Tryka o sokolnictwie w Prusach. Bogdan Radzicki z publikacją, która ukazała się w serii monografii "Pruthenii".
Premiera książki dra Cezarego Tryka o sokolnictwie w Prusach. Autografów czas.