Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Podpisanie aktu notarialnego

10.05.2017

 

 

10 maja 2017 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, nastąpiło uroczyste podpisanie aktu notarialnego, w którym to nieodpłatnie przekazano Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie własność nieruchomości, położonej w Węgorzewie przy ul. Portowej 3. Dokument ten podpisali: pan Marcin Kuchciński, reprezentujący Marszałka – członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pan Wiktor Wójcik - Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i pani Marianna Kulikowska pełniąca obowiązki Dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.

Podpisanie aktu notarialnego było ostatnim etapem porozumienia intencyjnego, zawartego 26 sierpnia 2016 r. pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, Gminą Węgorzewo i Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.

Dzięki powiększeniu naszej bazy lokalowej, poprzez pozyskanie w/w nieruchomości, po zrealizowaniu zaplanowanej inwestycji, poszerzymy naszą ofertę kulturalną i edukacyjną oraz przyczynimy się do uatrakcyjnienia wizerunku architektonicznego terenów miasta usytułowanych nad Węgorapą.

 

 

 

Podpisanie aktu notarialnego, Olsztyn 10 maja 2017 r.
Podpisanie aktu notarialnego, Olsztyn, 10 maja 2017 r.
Podpisanie aktu notarialnego, Olsztyn 10 maja 2017 r.
Podpisanie aktu notarialnego, Olsztyn 10 maja 2017 r.
Podpisanie aktu notarialnego, Olsztyn 10 maja 2017 r.
Podpisanie aktu notarialnego, Olsztyn 10 maja 2017 r.