Status prawny

Muzeum działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. Nr 91, poz. 576 z późn. zm.),
  • Statutu Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie Zapoczątkowuje pobieranie pliku
  • Uchwała nr XXXV/703/14 z dnia 25.03.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie Zapoczątkowuje pobieranie pliku
  • Decyzja o wpisie do rejestru Państwowego Rejestru Muzeów z dnia 26.06.2012 r. Zapoczątkowuje pobieranie pliku

 

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych: Robert Idzikowski
Data modyfikacji: 2016-12-07 14:52