Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Zawiadomienie o wyborze oferty

2017-04-28

Zawiadomienie o wyborze oferty

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie zawiadamia o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji dla  inwestycji pn. „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynków Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie wraz z zakupem trwałego wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej”. Do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez:

Architekt Kamila Kulik-Rubin, ul. Lipowa 39, 16-002 Dobrzyniewo Duże

Cena brutto oferty: 80 000,00 zł

Telefon

tel/fax: +48 87 427 3242,  +48 87 427 5278

E-mail

mkl.wegorzewo@wp.pl

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych: Robert Idzikowski
Data modyfikacji: 2017-04-28 12:41