Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Zawiadomienie o wyborze oferty na ogłoszenie nr 3/2017

2017-08-18

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie informuje o wyborze oferty na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego, w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr 3/2017.

Telefon

tel/fax: +48 87 427 3242,  +48 87 427 5278

E-mail

mkl.wegorzewo@wp.pl

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych: Robert Idzikowski
Data modyfikacji: 2017-08-18 12:21