Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

2019-06-10

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie zawiadamia o unieważnieniu postępowania (MKL-AG.331.1.2019) dot. przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa łącznika między budynkiem głównym, a budynkiem mieszkalnym oraz przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na funkcje muzealne Muzeum Kultury Ludowej”.

Telefon

tel/fax: +48 87 427 3242,  +48 87 427 5278

E-mail

mkl.wegorzewo@wp.pl

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych: Robert Idzikowski
Data modyfikacji: 2019-06-14 9:22