Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Ogłoszenie 5/2019

2019-05-17

PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE (MKL-AG.331.1.2019)

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa łącznika między budynkiem głównym, a budynkiem mieszkalnym oraz przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na funkcje muzealne Muzeum Kultury Ludowej”, (postępowanie nr MKL-AG.331.1.2019).

Dokumentacja przetargowa wraz z plikami do pobrania oraz treść ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych znajduje się poniżej.

Zadanie inwestycyjne w całości sfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach umowy o dofinansowanie nr  KE 70. 2019/KG z dnia 30 kwietnia 2019 r.


Instytucja Samorządu
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Telefon

tel/fax: +48 87 427 3242,  +48 87 427 5278

E-mail

mkl.wegorzewo@wp.pl

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych: Robert Idzikowski
Data modyfikacji: 2019-05-17 13:29