Ogłoszenia

2019-09-21

Ogłoszenie 11/2019

Zawiadomienie o wyborze oferty, nr postępowania MKL-AG.331.2.2019.

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniewięcej...

2019-09-11

Ogłoszenie 10/2019

Informacja z otwarcia ofert nr postępowania MKL-AG.331.2.2019.

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniewięcej...

2019-08-28

Ogłoszenie 9/2019

Odpowiedzi na pytania dot. PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE (MKL-AG.331.2.2019)

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniewięcej...

2019-08-27

Ogłoszenie nr 8/2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniewięcej...

2019-08-20

Ogłoszenie nr 7/2019

PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE (MKL-AG.331.2.2019)

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. "Remont budynku głównego Muzeum Kultury Ludowej, przebudowa i rozbudowa łącznika między budynkiem głównym a budynkiem mieszkalnym oraz przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na funkcje muzealne Muzeum Kultury Ludowej", (postępowanie nr MKL-AG.331.2.2019).

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniewięcej...

2019-06-10

Zawiadomienie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (MKL-AG.331.1.2019).

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniewięcej...

2019-05-22

Ogłoszenie nr 6/2019

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie prowadzi nabór na dwa stanowiska: księgowy oraz ceramik/garncarz.

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniewięcej...

2019-05-17

Ogłoszenie nr 5/2019

PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE (MKL-AG.331.1.2019)

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa łącznika między budynkiem głównym, a budynkiem mieszkalnym oraz przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na funkcje muzealne Muzeum Kultury Ludowej”, (postępowanie nr MKL-AG.331.1.2019).

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniewięcej...

2017-08-20

Ogłoszenie 4/2017

Muzeum realizuje zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynków Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie wraz z zakupem trwałego wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej”.

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniewięcej...

2017-08-18

Zawiadomienie o wyborze oferty

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie informuje o wyborze oferty na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego, w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr 3/2017.

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniewięcej...

2017-08-04

Ogłoszenie 3/2017

Zapytanie ofertowe nr 3/ 2017 o wartości poniżej 30 tys. euro.

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie  zaprasza do składania ofert na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego.

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniewięcej...

2017-04-28

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji dla  inwestycji pn. „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynków Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie wraz z zakupem trwałego wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej”.

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniewięcej...

2017-04-08

Ogłoszenie 2/2017

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku położonego przy ul. Portowa 1-3 w Węgorzewie, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-956.

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniewięcej...

2017-01-27

Ogłoszenie 1/2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie przewiduje przeprowadzić w 2017 roku.

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniewięcej...

Telefon

tel/fax: +48 87 427 3242,  +48 87 427 5278

E-mail

mkl.wegorzewo@wp.pl

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych: Robert Idzikowski
Data modyfikacji: 2017-08-20 10:35