Ogłoszenia

2017-08-20

Ogłoszenie 4/2017

 Muzeum realizuje zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynków Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie wraz z zakupem trwałego wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej”.

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniewięcej...

2017-08-18

Zawiadomienie o wyborze oferty

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie informuje o wyborze oferty na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego, w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr 3/2017.

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniewięcej...

2017-08-04

Ogłoszenie 3/2017

Zapytanie ofertowe nr 3/ 2017 o wartości poniżej 30 tys. euro.

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie  zaprasza do składania ofert na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego.

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniewięcej...

2017-04-28

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji dla  inwestycji pn. „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynków Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie wraz z zakupem trwałego wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej”.

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniewięcej...

2017-04-08

Ogłoszenie 2/2017

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku położonego przy ul. Portowa 1-3 w Węgorzewie, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-956.

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniewięcej...

2017-01-27

Ogłoszenie 1/2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie przewiduje przeprowadzić w 2017 roku.

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniewięcej...

Telefon

tel/fax: +48 87 427 3242,  +48 87 427 5278

E-mail

mkl.wegorzewo@wp.pl

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych: Robert Idzikowski
Data modyfikacji: 2017-08-20 10:35