Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do budowy magazynu zbiorów muzealnych"

 

Miło jest nam poinformować, że Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie w dniu 29 maja 2024 r. podpisało umowę z firmą Architekt Kamila Kulik-Rubin na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do budowy magazynu zbiorów muzealnych".

Przedmiotem realizacji zadania jest opracowanie dokumentacji technicznej: dokumentacji architektoniczno-budowlanej, dokumentacji branżowej, projektu aranżacji wnętrz, studium wykonalności oraz analizy oddziaływania na środowisko wraz z pozwoleniem na budowę. Wykonanie niniejszej dokumentacji pozwoli na budowę nowego, wielofunkcyjnego obiektu z przeznaczeniem m.in. na magazyn zbiorów muzealnych, pracownie konserwatorskie, pracownie fotograficzne, archiwum zakładowe wraz z zakupem pierwszego wyposażenia.

Całkowita wartość zadania wynosi 192 495,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 100 000,00 zł, dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 77 794,00 zł, wkład własny Muzeum 14 701,00 zł.