Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Przebudowa ogrodzenia w Muzeum Kultury Ludowej, c.d.

 

Informujemy, że na terenie Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie trwają prace dot. realizacji zadania pn. "Przebudowa ogrodzenia w Muzeum Kultury Ludowej". Zakończono etap prac polegający na wykonaniu fundamentu ogrodzenia i montażu słupów ogrodzeniowych.W ramach rozszerzenia zakresu prac związanych z przebudową ogrodzenia w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie został wymieniony, utwardzony i zniwelowany grunt przy wjeździe bramy zabytkowej.Po zawarciu aneksu do umowy, związanego z rozszerzeniem zakresu prac, całkowita wartość zadania wyniosła 336.994,54 zł, w tym dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 286,994,54 zł.


„Współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego”