Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

"Przebudowa ogrodzenia w Muzeum Kultury Ludowej"

Informujemy, że na terenie Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie trwają prace dot. realizacji zadania pn. "Przebudowa ogrodzenia w Muzeum Kultury Ludowej".

Całkowita wartość zadania wynosi 320.000,00 zł, w tym dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 270,000,00 zł.


„Współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego”