Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Z ruin powstało miasto

Zapraszamy na spotkanie z Krystyną Jarosz i wykład z prezentacją multimedialną 
pt. „Z ruin powstało miasto. Węgorzewo ze wspomnień i fotografii 1945-1970”,

19 lipca o  godz. 13.00,

w budynku głównym , ul. Portowa 1, Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie
w ramach Dni Węgorzewa. 


Wstęp Wolny


Zgoda na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie jako organizator wykładu „Z ruin powstało miasto” informuje, iż wzięcie udziału w wystawie w jakiejkolwiek formie (m. in. uczestnictwo w wystawie) i w jakimkolwiek miejscu (każde miejsce, w którym odbywa się jakakolwiek impreza związana z Muzeum Kultury Ludowej lub jej towarzysząca) oznacza jednoznaczne i dobrowolne wyrażenie zgody, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku danej osoby jako uczestnika wymienionej na wstępie imprezy, w szczególności w postaci publikacji zdjęć danej osoby w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknieInformacja o zasadach przetwarzania danych osobowych